Compassen visar vägen till ett bättre liv

Boden BODEN. Från nedläggningshot till verksamhetsutveckling. I går invigdes Compassen, en verksamhet för psykiskt funktionshindrade i Bodens kommun. - Compassen är en hjälp att ta ut färdriktningen i livet, säger Nils Eriksson, chef för socialpsykiatrin.


Tidigare fanns Lyktan, men verksamheten har flyttat och utvecklas i nya lokaler i nedre stadsdelen. Ombyggnaden är klar och Nils Erikson inledde med att tacka alla för deras insats, både av kommunen avlönade och andra.

- Arbetsinsatsen är omistlig.

Kommunalrådet Olle Lindström, m, sa att Compassen är en liten del av den nationella psykiatrisamordningen, som Anders Milton ansvarat för och som nu upphört.

- Ofta talas om revir och gränsdragningar, men här ser man vad samarbete kan ge för effekt när kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa samverkar. Det här är en framtidssatsning. Det känns mycket positivt och verksamheten kommer att betyda mycket för många.

skamligt för kommunen

Nils Eriksson säger att han aldrig riktigt trodde på det där nedläggningshotet för då hade kommunen skämt ut sig i landet. Nu ligger Boden i stället i framkant. Går förslagen, som är ute på remiss, igenom kommer man tvingas skriva samverkansavtal.

- Då ligger Boden bra till eftersom vi lagt grunden och är på väg att skriva avtal. Det är ett sätt att gå från ord till handling. De som insjuknar måste få en gemensam planering. Compassen utgör plattformen och vi har nu bostadsstöd, handledning och helt andra möjligheter.

Kommunen är samordnare och har ett tio-tal anställda på Compassen. Vinsten av samarbetet blir att man drar nytta av varandras resurser, till exempel får Compassen via landstinget tillgång till arbetsterapeut. Statligt bidrag har använts för att sätta igång verksamheten.

syr, stickar och bakar

Ulla Jakobsen sitter och syr. Hon tycker om det och berättar att hon ibland stickar och ibland bakar.

- Compassen är jättebra och bra för alla dem, som behöver rehabilitering och ha något att göra på dagen. Jag tycker att alla som orkar ska komma hit. Jag är här några timmar varje dag.

Margot Sunden som arbetar på Compassen säger att det går bra att komma dit även om man inte för stunden tänkt göra något alls. Men de kan erbjuda olika aktiviteter.

Själv jobbar hon med allt utom demontering och på tidningsredaktionen.

- Här jobbar alla som ett team, säger Ulla Jakobsen. Lyktan var bra i och för sig, men det här är toppen.

 
 
  • MEST LÄSTA
  • NSD rekommenderar
  • Senaste nytt
  • Mest läst idag