Få klagar på lukten

Kalix KALIX. Billerud Karlsborg ska överklaga ett beslut från miljödomstolen.- Kraven är orimliga eftersom de ger minimala effekter på miljön och kostar väldigt mycket pengar, säger Nils Hoffner, som är miljöansvarig vid Billerud.
Miljödomstolen har nyligen släppt sitt deldomslut om huruvida Billeruds bruk i Karlsborg uppfyller gällande miljökrav.

- Vi är överens om en del saker, som att vi ska investera i ett elfilter för att minimera partiklarna som kommer ut från sodapannan, och den investeringen beräknas kosta mellan 40 och 50 miljoner kronor, säger Nils Hoffner och fortsätter:

Snävare villkor

- Den del som vi ska överklaga rör kravet om att vi ska investera i ett svaggassystem för att samla ihop avluftningen från tankarna. Det är för att minska utläppen av svavel i luften, och det ifrågasätter vi av flera anledningar.

- Vi anser att miljödomstolen ger oss snävare villkor än vad som är vanligt för branschen, eftersom det brukar handla om totalutsläpp, och i den meningen ligger vi som genomsnittet
i branschen.

- Investeringen beräknades för några år sedan kosta 64 miljoner kronor, och i dag skulle den kosta ännu mer med tanke på dagens höga metallpriser. Dessutom finns det inte möjlighet att klara den tidsram som miljödomstolen gett oss, säger Hoffner, som tycker att "miljövinsterna med investeringen inte alls står i proportion till investeringen".

Ingen skillnad

Syftet med svaggassystemet är att minska utsläppet av svavel i luften, vilket i sin tur skulle kunna minska lukten från fabriken.

Det här är alltså främst för de närboendes skull - kan du förstå att investeringen skulle ge dem en miljömässig vinst?

- Nej, problemet är att de gånger det luktar kraftigt från fabriken så har vi andra problem som orsakar luktande föreningar.

- Jag tror alltså inte att de närboende skulle märka någon skillnad, säger Hoffner och tillägger att de får väldigt få luktklagomål.

- Kanske en handfull personer på ett år.

Hur ser det ut på andra pappersbruk, har de det här svaggassystemet?

- Vissa har, andra har det inte, men det brukar inte vara villkorat från miljödomstolen, säger Hoffner.

Överklagan innebär att ärendet kommer att prövas av miljööverdomstolen.

 
 
  • MEST LÄSTA
  • NSD rekommenderar
  • Senaste nytt
  • Mest läst idag