Pelletsverket och anrikningsverket i Svappavaara stod klara 1969 när den förra gruvepoken nyligen hade startat.
Sedan Leveäniemigruvan i Svappavaara stängdes 1984 är det malm från Kiruna som har förädlats här.
Nu stundar en ny gruvepok i Svappavaara och även de gamla verken kommer att hänga med ett bra tag till. Investeringen på svindlande 400 miljoner kronor är ett bevis så gott som något för det.
Dyrare än Kulturhuset
Som jämförelse kan nämnas att notan för Kulturhuset i Luleå stannade på 345 miljoner.
- Det här visar att vi har bra anläggningar som vi satsar vidare på. Vi har haft ett bra löpande underhåll och med jämna mellanrum gjort reinvesteringar i verken, säger Anders Lundgren, chef för projekt Anläggningar vid LKAB.
Han säger att ett verk inte behöver vara omodernt bara för att det är gammalt.
- Jag vill påstå att pelletsverket i Malmberget från 1973 är ett av de effektivaste i världen i sin typ, säger han.
På onsdag sker en invigningsceremoni i Svappavaara för de anställda och de som har varit inblandade i projektet.
Som mest har bygget sysselsatt omkring 100 personer på en och samma gång. Nu avslutas det ett år långa projektet och det är högst ett 20-tal byggarbetare som är kvar.
Anläggningen kommer också att ge nya fasta arbetstillfällen till byn.
- Vi har redan förstärkt personalstyrkan och anställt sju personer, säger Anders Henriksson, chef för verken i Svappavaara och Malmberget.
Slipper sortera malm
Flotationsanläggningen kommer även att få betydelse för brytningen i Kirunagruvan. Hädanefter kommer man inte att behöva sortera malmen efter olika kvalitéer med olika fosforhalter.
Tidigare skulle lastarna under jord tippa malmen i olika schakt för A- och B-malmer, och längre tillbaka även C-malmer.
I fjol beslutade LKAB:s ledning att Kiruna ska bli en enproduktsgruva med bara en kvalité på malmen.
De två befintliga anrikningsverken och det som snart ska invigas i Kiruna är redan utrustade med flotationsanläggningar, och när även Svappavaara kan inviga sitt kan man göra slag i saken.
- Det innebär att vi kan förenkla och effektivisera brytningen. Men vi kommer naturligtvis fortsätta att göra kvalitetskontroller, säger Anders Lundgren.