Norrskenets friskola startar i Kalix och nu har Kalix kommun fått svart på vitt vilka elever det gäller. De 169 (från förskoleklass till och med årskurs nio) som valt friskolan kommer i huvudsak från centrum och Näsbyn men det förekommer också elever från Djuptjärn, Innanbäcken och andra delar av kommunen.
- Vi ser siffrorna som preliminära, det är först när skolorna har startat och vi ser vilka elever som verkligen lämnar sina tidigare skolor som vi har de definitiva siffrorna, säger Monica Westman.
-Kommunledningen ska bestämma hur vi ska organisera skolan, för naturligtvis påverkar det här de andra skolorna i Kalix. Det handlar om att bestämma vilka vi ska behålla och vilken vi ska avveckla, säger Monica Westman.
Kommunledningen har redan tidigare aviserat att nedläggningshotet denna gång berör skolorna i centralorten, eftersom det antagits att majoriteten av friskolans elever kommer just därifrån.
Då handlar det om Djuptjärns skola, Centrumskolan eller Näsbyskolan.
Det minskade barnantalet är ett argument, den kommunala ekonomin ett annat:
Kalix kommun ska betala friskolan en skolpeng på i genomsnitt 55 000 kronor per elev och termin.
Elevpengen är lägre för de yngre barnen och högre för de äldre, 55 000 kronor är en genomsnittssiffra.
- Vi räknar med att betala 3,5 miljoner kronor till Norrskenets friskola för höstterminen, säger
Monica Westman.
Alltså: Omkring sju miljoner på årsbasis.
Undantas
Håkan Nyman, (s), ordförande i barn- och grundskolenämnden, säger att han hade trott att friskolan skulle locka fler elever "med tanke på de strukturförändringar vi gjort inom den kommunala verksamheten".
- Nu ska vi göra en ordentlig analys och ta itu med kommunfullmäktiges uppdrag som är att avveckla en skola i centralorten, säger Håkan Nyman som på följdfrågan om någon av de tre skolorna kan uteslutas från nedläggningshotet säger "Djuptjärnsskolan är ju knökfull, så mycket talar för att det blir en djupdykning i Centrumskolan och Näsbyskolan och att en av de två läggs ner".
Beslut i frågan väntas under den senare delen av hösten.