Barn- och utbildningsverksamheten i Luleå kommun måste inte bara klara det nya allmänna budgetnedskärningen på en procent. Förvaltningen har också gått med ett lika stort underskott de två senaste åren.
Drastiska åtgärder
- Vi har ett effektiviseringskrav på 60-70 miljoner kronor under åren 2009-2011. Redan 2009 måste vi klara 30-35 miljoner kronor för då ska vi ha gröna siffror, säger Sture Bryggman.
Han varslade om drastiska åtgärder vid den presskonferens som förvaltningen kallat till på onsdagen.
Omkring var tionde av de 2 500 som finns på förvaltningens lönelista kommer att sägas upp, huvuddelen pedagoger.
Knappt hälften av dessa arbetar nu i grundskolan.
För stora lokaler
Skolorna har för stora lokaler. Elevantalet har minskat, men de 149 000 kvadratmeter som användes för 9 100 elever finns kvar trots att elevantalet nu är endast 7 000.
- Ett totalt misslyckande som kostar 15-20 miljoner kronor om året. Nu måste vi lägga ner skolor för det här är resursslöseri, säger Sture Bryggman.
Han ger inget besked om vilka skolor som är i farozonen, men en fingervisning om antalet.
- Det går 200-300 elever i varje skola och det är bara att räkna på det minskade elevantalet.
Den skolmatematiken visar att var fjärde till femte skola kommer att hotas av nedläggning när utredarna ska få skollokalerna att passa elevantalet.
Läggs på is
Det är inte bara redan byggda skolor som hotas av nedläggning. Investeringarna ska halveras och det innebär att planerade nya förskolor i olika stadsdelar läggs på is.
Här är lösningen för de som vill ha omsorg om sina barn:
- Vi ändrar upptagningsområdena. De som är bosatta på Björkskatan kanske i stället får förskoleplats i centrala stan, säger Sture Bryggman.
Han är medveten om att det i sin tur kan leda till att fler enskilda förskolor startas, men säger:
- En enskild förskola är inte dyrare för kommunen.
Rektorstjänster
Vivianne Lundström, chef för barn- och utbildningsförvaltningens personalenhet, presenterar en lista över vilka verksamhetsområden som drabbas av volymanpassning och budgetbantningen.
I listan finns tre rektorstjänster och åtta "övriga". På frågan om administrationen går fri från nedskärningen svarar Lundström:
- Den finns bland de övriga i listan.
Sture Bryggman ser inget skäl att banta administrationen, trots att var tionde anställd får sluta.
- Vår administration kostar 40 miljoner kronor och det är tre procent av verksamheten. Det är en låg kostnad.