- Kan man säga någonting annat när det är frågan om den enskilt största investeringen i LKAB:s historia.
Och inte nog med detta. LKAB avsätter en lika stora summa, att användas till den enorma samhällsomvandling som Kiruna tvingas till på grund av den utökade malmbrytningen.
- På den punkten är vi beredda att fullt ut ta vårt ansvar. Det finns lagar som vi måste följa, säger Björn Sprängare.
Beslutsvånda
Det var vid LKAB:s styrelsemöte i tisdags som jätteinvesteringen klubbades. Men det skedde efter viss vånda, medger Björn Sprängare. För trots rekordvinst har den finansiella krisen och oron rört om i grytan också för LKAB.
- Vi hade en lång diskussion i styrelsen innan beslutet fattades. Även om det i stort sett är omöjligt att i dag uttala sig om framtiden så känner vi stark tillförsikt. Världen kommer alltid att behöva stål och dessutom kan vi luta oss mot en mycket god ekonomi i företaget.
Ytterligare en faktor med avgörande betydelse för beslutet är kvalitén på järnmalmen i Kirunagruvan.
- Det har visat sig att den blir bättre och bättre mot djupet. När vi kommer ned på den nya nivån är det mycket små föroreningar i malmen. Det är i stort sett ren järnmalm, berättar verkställande direktören Ola Johnsson.
Samtidigt gör inte företagsledningen någon hemlighet av att det i byrålådan finns en krisplan för det fall världsläget och konjunkturen ytterligare skulle försämras.
- Vi kommer att bygga den nya huvudnivån eftersom det handlar om såvä LKAB:s som Kirunas framtid. Däremot kan vi tänka oss att skjuta investeringen framåt i tiden i det fall efterfrågan skulle sjunka drastiskt. Vi kommer att hålla mycket hårt i pengarna, säger Ola Johnsson.
Klart 2012
KUJ 1 365 är beteckningen på den nya huvudnivån. Går allt enligt tidplan inleds brytningen år 2012. Malmen i KUJ 1 365 kommer sedan att räcka bortom år 2030. Och det kan mycket väl komma mer, enligt Ola Johnsson.
- Vi som i dag sitter i ledningen kommer att skapa förutsättningar så att nästa generation LKAB-are kan besluta om ytterligare en huvudnivå. Vi har nämligen inte sett något slut på järnmalmskroppen.
För att färdigställa den nya nivån krävs en ökning av bemanningen med 400 - 500 personer och då räcker inte de bergarbetare som i dag finns i Sverige och angränsande länder till.
- Jag ser det inte som uteslutet att polacker och slovaker kommer till Kiruna för att arbeta, säger Ola Johnsson.