För två år sedan fick han uppdraget att skriva boken "Natur i norr", för att uppmärksamma parkernas samt jämnåriga Naturskyddsföreningen jubileum.
Målet var inte att skriva en intern föreningshistoria.
- Det blev en nästan 180 sidor kavalkad från 1909, fortsätter han och tillägger att det i början handlar om en gubbkavalkad, säger Lundholm.
Inga kvinnor
När beslutet togs satt nämligen inga kvinnor i riksdagen, utan det handlade om besuttna män som hade rösträtt. Vilket bidrog till att beslutet saknade folklig förankring.
Efter stridigheter mellan olika falanger - Naturskyddsföreningen som ville skydda naturen och därmed utestänga människor och STF (Svenska Turistföreningen) som ville tillgängliggöra - beslutades att nationalparkernas ändamål skulle vara att bevara naturen för människornas skull.
Skogskonflikten
Även andra konflikter speglas, exempelvis skogen, där Naturskyddsföreningen vill bevara ett visst antal procent av arealen. Något som skogsbolagen inte är så förtjusta i.
Lundholm förklarar det med att skog definieras olika. Som en del av ekosystemet eller produktionsnyttan. För den stora massan är skogen främst en rekreationsresurs.
Att turismen i det långa loppet ger mer än avverkning av skog. En topp nås just vid avverkningen, men sedan är skogen förbrukad i hundra år.
Storartat
I Norrbotten kom Naturskyddsföreningens länsverksamhet igång senare. 1944 började en medlemstidskrift ges ut.
- Det var ett storartat initiativ av några bodensare, säger Lundholm och förklarar att tidskriften utkom i 49 år.
Roger Larsson, styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Norrbotten, är nöjd med författarens verk.
- Han har fått ihop naturskyddstanken plus samhällsutvecklingen, hur naturskyddet förändrats.
Författaren nöjd
Även Kjell Lundholm är nöjd:
- Det finns ingen motsvarade för Norrbottens del som handlar om tankens utveckling.
För att inte bara bli hyllvärmare så planeras arrangemang under jubileumsåret i samtliga Norrbottenskommuner.