- När det gäller de investeringar vi gör i vattenkraft så kommer många av de nya jobben att hamna i övre Norrland och Norrbotten, säger Vattenfalls presschef, Erik von Hofsten.
Dessutom räknar Vattenfall med att mångmiljardsatsningen kommer att ge betydande kringeffekter.
- Det kan blimångdubbelt med jobb till entreprenörer, allt från åkerifirmor till konsultföretag, säger Erik von Hofsten.
Planen rullar vidare
Men att ange någon exakt siffra på hur många av de nya jobben som hamnar i Norrbotten går inte, enligt Erik von Hofsten.
- Det enda jag kan säga är att det innebär att välbehövligt tillskott i den tunga tid vi befinner oss i.
Erik von Hofsten är samtidigt noga med att betona att investeringspaketet på drygt 100 miljarder kronor har funnits med i Vattenfalls planering sedan en tid tillbaka och att det redan rullar.
- Det som ska ses som det nya är att vi, trots tuffa ekonomiska tider, jobbar vidare med vår investeringsplan.
Storsatsning på vattenkraft
Och någon brist på pengar för att genomföra 100-miljardersprogrammet föreligger inte. Vinsten för årets första nio månader stannade på 19 miljarder kronor. Med tanke på att en stor del av energiproduktionen är prissäkrad till goda villkor så kommer statliga Vattenfall att fortsätta att håva in stora vinster.
Vattenfalls investeringsprogram sträcker sig till år 2016 och kommer då att ha lett fram till 17 terawattimmar(Twh) ny el, motsvarande två Barsebäck.
Inte minst så görs en gigantisk satsning på vindkraft(41 miljarder kronor).
Den investering som görs i befintlig kärnkraft uppgår till 25 miljarder kronor.
Merparten av Vattenfalls vattenkraftverk kommer att effektiviseras och uppgraderas, en satsning som går på 10 miljarder kronor.