Försvarsstaben meddelar:
"Under överfärjning av en ingenjörstrupp över sjön Armasjärvi sydväst om Övertorneå kantrade på torsdagseftermiddagen en färja, varvid ett 80-tal man kommo i vattnet. Såvitt hittills här bekant ha trots energiska räddningsåtgärder, omkring 30 man omkommit. Hur olyckan, som skedde i mörkret, är inte känt."
46 dog
Så löd NSD rapportering dagen efter olyckan som skulle visa sig ha tagit 46 unga mäns liv. Förutom värnpliktiga och befäl, dog också färjkarlarna Gösta och Olle Blomster, Armasjärvi, 19, respektive 18 år gamla.
En rekonstruktion gjordes för att utreda hur olyckan gått till.
Avsikten var att samtliga, tre plutoner, vid färjelägret skulle åka samtidigt. När 101 man marscherat ombord och satt sig ner var en tredjedel av färjan fylld. Då ropade männen som satt längst fram att vatten trängde in. Det beslutades att den tredje plutonen skulle stanna kvar och vänta.
Männen spridde sig över däck, dock inte tillfredsställande på grund av mörkret konstateras det.
Krigsrätt
Vatten sköljde överbord och de som satt i fören beger sig akteröver för att undkomma. När färjan hade kommit mitt på sjön som är 800 meter bred vid olycksplatsen sjunker färjan ner under vattnet och katastrofen är ett faktum.
Under den krigsrätt som följer anklagas befälet fänrik Pellijeff för oförstånd i tjänst. Flera av de överlevande vittnar om att färjkarlen sagt att färjan inte klarade fler än 40-50 personer, och uppfattat det som om befälet hade slagit bort anmärkningen med ett skämt.
När domen kommer frikänns Pellijeff från allt ansvar.
Den 7 mars 1941 invigdes en minnessten vid olycksplatsen i Armasjärvi.