I lägesrapporten konstateras också att det saknas kunskap om risken för bestående minnesstörningar, att vården måste bli bättre på att rapportera biverkningar samt att ett nationellt kvalitetsregister bör skapas.

Socialstyrelsens rapport kommer sedan ett par patienter gjort lex Maria-anmälningar om kroniska minnesskador efter elchockbehandling för knappt ett år sedan. Det är tidigare känt att behandlingen tillfälligt kan påverka korttidsminnet, men inte att minnesskador kan bli bestående. Det är oklart om störningarna är en effekt av sjukdomen eller behandlingen. Långvarig depression kan också ge problem med minnet, skriver SvD.

Enligt preliminära uppskattning genomförs varje år 40 000 elchockbehandlingar (ECT) i Sverige.