Miljöminister Andreas Carlgren talar för ett förslag om begränsade fångstkvoter för valfångstländerna.

Danmark stöder också förslaget, men de övriga EU-ländernas ministrar är negativa till idén. Kommersiell valfångst har varit förbjuden sedan 1986, och många skulle se det som ett nederlag om man böjde sig för fångstländerna Japan, Norge och Island.

De som är för en begränsad fångst anser att förbudet inte fungerar eftersom fångstländerna ändå har fortsatt jakten. Om jakten tillåts kan Internationella valfångstkommissionen IWC bestämma kvoterna, vilket troligen skulle innebära att färre valar dödades jämfört med i dag.

Inga kompromisser

Men WWF ställer sig undrande till hans hållning.

Gustavsson anser att regeringens hållning i frågorna om varg- respektive valjakt nu liknar varandra.

Även USA

Han menar att det inte finns någonting som tyder på att en övergång till begränsade kvoter vore bättre för valpopulationen.

På sista tiden har även USA uttryckt att man kan tänkas ställa sig bakom ett hävande av förbudet. Men Australien och Nya Zeeland är emot, och inom EU är Tyskland, Österrike, Belgien, Irland, Nederländerna och Storbritannien motståndare till att legitimera fångsten.

Frågan kommer att avgöras vid nästa IWC-möte i Marocko 21-25 juni.