Sex månader fängelse och 100.000 i skadestånd. Detta blev Gällivare tingsrätts dom för den man som vållade sin sambos död i en bostad på Granbacka i augusti.
52-åringen anhölls natten mot den åttonde augusti i parets gemensamma bostad i Gällivare, sedan han, uppriven och gråtande, ringt efter en ambulans till sin sambo. Han uppgav att hon ville döda hans barn. På anmaning startade han upplivningsförsök av sin 29-årige sambo, men kvinnan dödförklarades vid ankomsten till Gällivare sjukhus.
Mannen nekar till brott och säger att han handlat i nödvärn för att skydda sina barns liv då han befarade att hon skulle knivskära dem, och då har han tagit ett grepp om kvinnans hals, vilket ledde till syrebrist och död.
Ville få en bättre framtid
Paret kom som flyktingar från Ryssland till Sverige för att få en bättre framtid. Redan i Ryssland var paret kända av polisen för ett stormigt förhållande och ett av barnen var under en period omhändertaget. I Sverige fortsatte problemen med missbruk och bråk. Sonen, som föreföll ha särskilda, behov utreddes av BUP.  Kvinnan sökte vid flera tillfällen hjälp på grund av rädsla för mannen, ett rodnat märke har noterats i en journalanteckning vid sjukhuset. I maj inledde hon en relation med en annan man vilket mannen inte kunde acceptera. Hon bodde en kort tid hos kvinnojouren, men återvände till mannen, strax före sin död. Natten då hon avled hade hon 3,0 promille alkohol i blodet och 3,86 i urinen. Enligt rättsläkaren försvårade det upplivningsförsöket.
Skadestånd 
Tingsrättens bedömer att det är omöjligt att veta om hon hade för avsikt att skada barnen, men eftersom annat inte visats godtar tingsrätten mannens beskrivning av händelseförloppet och då var det inte opåkallat att han försökte stoppa henne. De ytliga blodrispor som fanns på hennes hals kan hon ha orsakat själv när hon försökte få bort hans arm från halsen. Men mannen har varit oaktsam och vållat hennes död genom kvävning. 
Brottet är inte tillräckligt skäl för utvisning, men han har redan fått ett utvisningsbeslut av Migrationsverket. Han döms att betala skadestånd till kvinnans föräldrar, samt de två barnen med sammanlagt 100.000 kronor.

Sex månader fängelse och 100.000 i skadestånd. Detta blev Gällivare tingsrätts dom för den man som vållade sin sambos död i en bostad på Granbacka i augusti.

52-åringen anhölls natten mot den åttonde augusti i parets gemensamma bostad i Gällivare, sedan han, uppriven och gråtande, ringt efter en ambulans till sin sambo. Han uppgav att hon ville döda hans barn. På anmaning startade han upplivningsförsök av sin 29-årige sambo, men kvinnan dödförklarades vid ankomsten till Gällivare sjukhus.

Mannen nekar till brott och säger att han handlat i nödvärn för att skydda sina barns liv då han befarade att hon skulle knivskära dem, och då har han tagit ett grepp om kvinnans hals, vilket ledde till syrebrist och död.

Ville få en bättre framtid

Paret kom som flyktingar från Ryssland till Sverige för att få en bättre framtid. Redan i Ryssland var paret kända av polisen för ett stormigt förhållande och ett av barnen var under en period omhändertaget. I Sverige fortsatte problemen med missbruk och bråk. Sonen, som föreföll ha särskilda, behov utreddes av BUP.  Kvinnan sökte vid flera tillfällen hjälp på grund av rädsla för mannen, ett rodnat märke har noterats i en journalanteckning vid sjukhuset. I maj inledde hon en relation med en annan man vilket mannen inte kunde acceptera.

Hon bodde en kort tid hos kvinnojouren, men återvände till mannen, strax före sin död. Natten då hon avled hade hon 3,0 promille alkohol i blodet och 3,86 i urinen. Enligt rättsläkaren försvårade det upplivningsförsöket.

SkadeståndTingsrättens bedömer att det är omöjligt att veta om hon hade för avsikt att skada barnen, men eftersom annat inte visats godtar tingsrätten mannens beskrivning av händelseförloppet och då var det inte opåkallat att han försökte stoppa henne. De ytliga blodrispor som fanns på hennes hals kan hon ha orsakat själv när hon försökte få bort hans arm från halsen. Men mannen har varit oaktsam och vållat hennes död genom kvävning. Brottet är inte tillräckligt skäl för utvisning, men han har redan fått ett utvisningsbeslut av Migrationsverket. Han döms att betala skadestånd till kvinnans föräldrar, samt de två barnen med sammanlagt 100.000 kronor.