Hyrorna i Gällivare kommun höjs med 2,5 procent. Tage Johansson, ordförande i Hyresgästföreningens avdelning i Gällivare, får en hyreshöjning på 142 kronor i månaden för sin trea. Han bor sedan 41 år en lägenhet vid Järnvägsgatan i Malmberget.

- Vi får tyvärr inget gehör för våra krav om lägre hyror i Malmberget. Hur kan de begära en hyreshöjning, när vi för sjutton bor ovanpå en gruva. Vårt boende och vår livsmiljö är starkt påverkad av gruvan, vi får ta konsekvenserna av gruvbryningen. Det är inte lätt att leva med dessa störningar från underjorden. Skalv, sprängningar, damm och gruvstaket överallt. Det begränsar vår livsmiljö, säger han.

Samhället dör ut
När gruvbrytningen drar fram försämras servicen i Malmberget. Butiker, skolor, folkbibliotek försvinner, vilket motiverar lägre hyror, menar Hyresgästföreningen.

Artikelbild

| "Hur ska lågavlönade och pensionärer har råd att betala 9000 kronor för en trea. LAKB tar inte sitt ansvar för hyresgäster som tvingas flytta", säger Sten Fors, ombudsman för Hyresgästföreningen.

Ovissheten tär. Tage Johansson vet inte hur länge han kan bo kvar i sin lägenhet och många hyresgäster vänder sig till honom med sin oro.

- Har man pengar och bra lön så kan man köpa sig ett bra boende, men har man en taskig pension så finns inte den möjligheten. Samhället segregerar fattiga och rika. Människor tvångsförflyttas och hyrorna fördubblas i nyproducerade lägenheter, säger Johansson.

Kraftiga störningar
Sten Fors, ombudsman för Hyresgästföreningen, är beredd att gå in i en juridisk process för att värna hyresgästerna i Malmberget.

- Störningarna från gruvbrytningen börjar bli så kraftiga att hyrorna borde reduceras, men Topbostäder säger nej till våra krav. Vi har haft ett möte med kommunalrådet och framfört våra synpunkter. Kommunen måste ta en förhandling med LKAB och kräva ersättning till hyresgästerna. Den bästa lösningen är att LKAB börjar ersätta för de störningar som de åsamkar. LKAB bör faktiskt ta sitt ansvar, säger Sten Fors.

Artikelbild

| Sten Fors.

- Blir störningarna värre så kommer vi förmodligen att hamna i en rättslig process. Vi har flaggat för det hos Top och hos kommunledningen, säger Sten Fors.

Ödesår
Genom att hålla inne hyrorna och deponera dem hos länsstyrelsen kommer en juridisk process att inledas, där bostadsbolaget stämmer hyresgästerna och domstolen får ta ställning till om depositionen är laglig med tanke på störningar från gruvbrytningen.

Artikelbild

| "Vi får tyvärr inget gehör för våra krav om lägre hyror i Malmberget", säger Tage Johansson, som är ordförande för Hyresgästföreningen i Malmberget.FOTO: Marie Ridderström

- Vi avvaktar kommunledningens förhandlingar med LKAB. Kommunledningen har meddelat oss att gruvbrytningen, om den går fram i samma takt som nu, är nere vid Järnvägsgatan år 2016. Det är inte så lång tid, men problemet är att man inte får riktigt klara besked när saker och ting ska börja hända.

"En riktig skandal"
- Det vi ser i FAB:s eget bestånd är att folk tvingas flytta, somliga har flyttat både två och tre gånger. Det är en väldigt osäker tid man lever i, man kan egentligen inte planera någonting. Till slut hamnar man i någon nyproduktion som man inte har råd att bo i. Det behövs specialregler för Malmfälten, som Stellan Lundström, professor i fastighetsekonomi, föreslår, en Lex Malmfälten.

Sten Fors tycker att det är en riktig skandal att LKAB skriver ner fastighetsvärderna till noll, när de river sina egna hus.

- LKAB borde sätta ett värde på sina fastigheter när de river dem. När sedan LKAB bygger nya lägenheter borde de se till att det blir billigare än nyproduktion och att de som tvångsförflyttas kan få en rimligare hyra, säger Sten Fors.