Det är Piteåtidningen som granskat fallet och funnit gamla handlingar där Erik Gustavsson, chef för naturresurs och rennäring, uppmanar till mörkläggning av ärendet.

I ett brev från 2001 till dåvarande enhetschefen Jan Olof Westerberg skriver Gustavsson att "...en mangling i media skulle varken gagna XX (husägaren) eller oss andra".

Stugan byggdes 1993. Tillståndet gavs eftersom tjänstemannens hustru var yrkesfiskare och med restriktionen att stugan skulle tas bort när avtalet om yrkesfiske upphörde. Fem år senare försvann tillståndet men avtalet förnyades ändå fram till 2002. Efter 2002 skrevs inget nytt avtal och stugan blev därmed ett svartbygge.

Trots att länsstyrelsen under 2000-talet metodiskt tagit bort svartbyggen i fjällen och trots att myndigheten haft kännedom om detta i nio år så står stugan fortfarande kvar.

Erik Gustavsson medger att myndigheten sett mellan fingrarna.

- Det som kanske behöver göras är att policyn för alla med yrkesfiskekojor ses över. Jag känner inte till någon fiskestuga som har rivits. Det tillhör inte våra prioriteringar att ta bort sådana här. Det får ske efterhand, säger Gustavsson till PT.