Det här visar NSD i ett granskande reportage i torsdagens papperstidning.

92-åriga Dagmar Lundberg hade uttryckt att hon inte ville in på äldreboende. Hon ville avlida i sitt hem.

Under sommaren 2010 larmade hemtjänstpersonal om att de ville ha mer tid hos Dagmar Lundberg. De hann inte med vården av henne.

Artikelbild

| Här bodde Dagmar Lundberg ensam sen hennes man dog 1989. Hon ville absolut inte spendera sin sista tid på ålderdomshem. Och hon ville absolut inte dö i ensamhet. FOTO: Göran Ström

"Vi känner att det är vår skyldighet som vårdgivare att se till att ingen kommer i kläm" skrev de i en avvikelserapport till socialförvaltningens chefer.

Men någon mer tid fick personalen inte beviljad.

Ännu en rapport

Dagmar Lundberg avled i början av oktober. Ensam. Mot slutet ville hon inte lämnas utan sällskap. Hon var väldigt orolig, och hemtjänstpersonalen tyckte att det var plågsamt att tvingas att gå ifrån henne.

Artikelbild

| Sarah Isaksson är präst i Luleå.

Efter att hon dött skrev personalen ännu en rapport där de uttryckte sin besvikelse över att inte få vaka vid hennes dödsbädd:

"Allt detta ledde till att Dagmar slutade sitt liv helt ensam utan att ha en varm och trygg hand att hålla i".

Cecilia Marklund, inspektör på Socialstyrelsen, är kritisk mot Luleå kommuns hantering av Dagmar Lundberg. Hon anser att det som hände är ett sådant allvarligt missförhållande som borde utredas enligt Lex Sarah. Men det skedde aldrig.

Artikelbild

- Det allvarligaste är att hon inte fick någon mer personal. Kommunen fick signaler om hur det var, men ändå hände det ingenting, säger Cecilia Marklund.

Vill inte kommentera

Socialförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, är Ulla Olsson. Hon vill inte kommentera varför socialförvaltningen inte gjorde någon Lex Sarah-utredning, eller anmälan.

Artikelbild

Ann-Christin Lahti är verksamhetschef för ordinärt boende, där hemtjänsten ingår. Hon tillträdde efter att Dagmar Lundberg avlidit och vill inte säga hur hon ser på att Dagmar Lundberg dog ensam.

- Där är det frågan om en professionell och en privat tolkning. Professionellt så är det så att vi måste utgå från det biståndet beviljar, säger hon.

Med det menar Ann-Christin Lahti det beslut om hemtjänst som beviljats av biståndsenheten. Det beslutet reglerar hur många timmar som hemtjänsten ska vara hos de som behöver hjälp.

Artikelbild

Pia Berglund är chef för biståndsenheten. Hon pekar på att både kommunen och landstinget har ansvar för att hjälpa den som är döende. Men hon uppger att hon på grund av sekretessen inte kan svara på frågor om fallet.

- Jag kan inte gå in i det enskilda fallet. Det gör jag inte, säger hon.

Läs hela granskningen i dagens tidning eller i e-tidningen.

Artikelbild