Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern stod bakom förslaget att anslå pengar till järnvägsprojektet. Vid omröstningen i riksdagen fick förslaget stöd av 141 ledamöter, samtidigt som 174 ledamöter röstade nej.