LULEÅ Familjen Eriksson begär skadestånd av Justitiekanslern för den förföljelse som "Morjärvsmannen" Sanfrid Eriksson utsattes för. Någon summa är inte angiven. Eriksson anhölls för spioneri 1976. Efter en månads förhör, och häktning, släpptes han utan att åtal väckts. Säpomaterialet, som familjen äntligen fick ut 2008, visar att han förföljdes i 18 år och att hemliga meddelare värvades i bekantskapskretsen i början av 60-talet.

Familjen skriver: "Vi lämnar till berörd instans att värdera skadan av Säpos och myndigheters agerande. Familjen anser att myndigheterna bör erkänna att familjen tagit skada av Säpos dåtida arbetssätt. Då kan respekten för Säpo öka och sanningen gör att alla parter kan gå vidare".