Hon tjänar minst av de norrbottniska riksdagsmännen. Samtidigt är hon den mest aktiva, sett till antalet egna motioner i riksdagen under hösten. Hannah Bergstedt, 33, är nöjd med sin insats sedan hon tog plats som ordinarie ledamot i riksdagen efter valet förra året.

- Största framgången är motionen på skuldsaneringslagen där riksdagen ställde sig bakom mitt förslag som handlar förbättrade möjligheter till skuldsanering, säger hon.

- Jag är mycket nöjd med att vara i opposition och ändå få igenom motioner.

Artikelbild

Den lades under förra motionsperioden och var, tillsammans med en positivt behandlad motion om a-kassan, del till att hon nu under hösten producerat 21 nya motioner som ska behandlas i riksdagen till våren.

Sedan riksdagen öppnade i september har de nio norrbottniska riksdagsmännen lyckats producera 99 motioner, 4 interpellationer, 6 skriftliga frågor samt 35 muntliga inlägg. Då räknas inte den mångfald av motioner som görs gemensamt och bara kräver en underskrift.

Vad är svårast med arbetet?
- Det svåraste har varit att hitta rollen. Uppdraget är tudelat. Dels är man en representant från länet som ska föra in Norrbotten i riksdagen, sedan är det den lagstiftande delen. Alltid när man är ny så tar det tid att sätta sig in i saker. Jag har fått bra stöd av de som suttit här sedan tidigare.

Vad har du för favoritområde?
- Mångfaldsfrågor. Det är en viktig fråga för Norrbotten som handlar om tillväxt och överlevnad. Många unga lämnar länet för att de upplever att inte kan vara den de vill vara. Man begränsas av fördomar.

Artikelbild

Enligt Hannah Bergstedt pågår arbetet med motionerna ständigt. Tre dagar är riksdagsmännen i Riksdagshuset på Helgeandsholmen.

- Annars är jag ute och pratar med människor. Det är då man samlar på sig vad som behöver göras, säger hon.

- Men motionerna är bara ett verktyg att arbeta med. Det finns också möten, interpellationsdebatter och frågestunder. Ledamöterna jobbar också på våldigt olika sätt.

Få motioner - men fullt upp
Partikollegan Karin Åström, 58, riksdagsledamot sedan 2004 samt ordförande för Norrbottens partidistrikt, ligger sist på listan med endast fyra motioner under hösten.

Varför har du inte åstadkommit fler?
- Jag har jobbat mycket i höst med gruvnäringen, vilket kanske inte synts så mycket i mediala sammanhang, där vi ska ta fram en mer offensiv mineralstrategi.

Är det faktum att du producerat få motioner ett tecken på att du gör mindre?
- Nej, det kan man inte säga. De enskilda motionerna skrivs under en väldigt kort tid. För mig har det varit viktigare att få med hela vårt parti i de skrivningar vi har gjort. Jag som sitter i näringsutskottet får inte heller lägga motioner i mitt eget utskott.

Hur gör du då för att påverka?
- I höst har jag pratat med Sven-Erik Bucht och mina andra kamrater att de ska lägga motioner till mitt näringsutskott. Då kan jag jobba och driva dem därifrån.

Karin Åström menar att det kan vara missvisande att enbart titta på antal motioner.

- Jag har alltid tyckt att det när man går in och tittar på motioner, så kan man tycka att det är konstigt att jag inte lägger enskilda motioner på det område jag arbetar med. Men det är så det fungerar.