Gällivare kommuns bemanningsenhet inom äldreomsorgen, stängde ute en av sina tidigare vikarier grundat på vad hon skrivit på sin facebooksida. Kvinnan blev kallad till ett möte med kort varsel och fick där veta att hon inte var välkommen som vikarie längre.

Olaga dataintrång
- Cheferna hakade upp sig på att jag använt ordet "dårhus" i mina statusuppdateringar gällande jobbet. Det gör fler än jag bland de jag arbetar med och det vi syftar på är inte de boende utan att vi får springa som dårar. Dårhus kan man ju även säga hemma när något är kaotiskt, säger hon.

Cheferna ifrågasatte även den karta vikarien markerat sin arbetsplats på i uppdateringen om var hon befann sig.

Artikelbild

| Den grundlagsskyddage yttrandefriheten skyddar den offentligt anställde även i sociala medier, enligt Annett Olofsson, jurist i rättsskydd LO-TCO.FOTO: Janerik Henriksson/SCANPIX

- De undrade vad jag hade för syfte med det, som om jag vore en terrorist som tänkt spränga byggnaden.

Vikarien ifrågasätter hur cheferna kommit över uppgifter som hon bara har tillgängliga för sin släkt och sina närmaste vänner. Hon har kontaktat en advokat som gett henne rådet att polisanmäla händelsen, för att få till stånd en utredning om huruvida det hela handlar om olaga dataintrång.

Chefen för omsorgens bemanningsenhet, Marie Johansson, vill inte lämna några kommentarer.

Inte lasad
- Jag kan inte uttala mig om personalärenden över huvud taget. Det råder sekretess där.

Artikelbild

Kommunals ordförande i Gällivare, Lena Israelsson, säger så här:

- Juridiskt sett vet jag inte om arbetsgivaren gjort rätt i att ta fram sådana här uppgifter. Jag har läst utskrifterna och jag fick personligen uppfattningen att de handlade om det äldreboende kvinnan vikarierade i. Det är en svår fråga att driva. Vi har haft flera liknande fall som också haft med facebook att göra. Personen i just det här fallet var inte lasad så arbetsgivaren kunde välja att plocka bort henne.