Kommunalrådet Torbjörn Lidberg (S) fick i mitten av februari signaler om att det pågick en sparprocess som rörde Garnis Rehabcenter i Boden. Sedan har det varit tyst. Skälet till landstingets omorganisation är givetvis för att bädda för ett slagkraftigt alternativ inför kommande vårdval för specialistsjukvården. Hyran sägs också vara för dyr för rehabmedicinska mottagningen hos landstinget på Sunderby sjukhus.

Alternativ utreds
Två skäl för att flytta all länsverksamhet, vilket inkluderar Garnis Rehab i Boden till en extern lokal i Luleå men även för att bli attraktivare för framtida kunder. Så var det tänkt, men politikerna däribland landstingsrådet Ögren tvingades av partivänner att lyfta frågan högre så utreds nu också alternativa lokaler i form av Lärcentrums lokaler i Boden.

Frågan är hur centralt valet är att landstinget flyttar till Björkskatans vårdcentral, utanför stadskärnan, som man äger och där det även finns en del rehabverksamhet. Garnis Rehab har i dag en stor verksamhet i Boden centralt belägen på lasarettsområdet med stora lediga lokaler som grannar som även landstinget äger.

Artikelbild

| Här i Lärcentrums lokaler har länsrehabiliteringen flyttas från Luleå. Det alterantivet utreds liksom att flytta Garnis Rehab till Luleå och Björkskatans vårdcentral.

- Det rör sig om 3 000 kvadrat i Boden och 2 000 kvadrat plus 100 kvadrat som de redan hyr på Björkskatan, säger Mats Isaksson, tillförordnad fastighetschef.

Landstingsrådet Kent Ögren hänvisar till den pågående konsekvensutredningen som landstingspolitikerna i landstingsstyrelsen ska ta ställning till i maj. Bodens enhetschef Jeanette Nordgren utreder Bodenalternativet med Lärcentrums lokaler medan Stefan Stridsman, enhetschef på rehabmedicinsk mottagning, tittar på Luleåalternativet som omfattar Björkskatans vårdcentral.

"Bra verksamhet"
- Landstinget har ju projektet en budget i balans och utredningen ska finnas med i materialet med sina kostnadsberäkningar, säger Ögren.

Bodens kommun har ju också aviserat att man lämnat Lärcentrums lokaler som man har hyresavtal med landstinget hela 2013 ut. Lärcentrum hamnar på Björknäsgymnasiet efter att näringslivsförvaltningen ska slås ihop med kultur- och fritidsförvaltningen.

Artikelbild

| Torbjörn Lidberg (S), kommunalråd, Boden.

- Jag träffade landstingsdirektören och två berörda tjänstemän för två veckor sedan och fick en djupare information. Den stora frågan är var man ska lägga rehabilitering som berör hela länet. I Boden har vi erkänt bra verksamhet med väl anpassade lokaler, säger Bodens kommunalråd Torbjörn Lidberg.