NSD:s stora granskning av fallet Thomas Quick skapar rubriker i riksmedierna. I tisdags kunde vi berätta om justitiekansler Anna Skarhed som öppnade för en ny granskning av rättsskandalen.

- När resningsprocessen är avslutad är det inte omöjligt - snarare rimligt - att JK gör ytterligare en undersökning, sa JK till NSD i ett citat där ordet "kanske" inte återgavs (se faktaruta).

"Jag var otydlig"
Efter stort intresse från redaktioner över hela landet valde Anna Skarhed under torsdagen att göra en kovändning och skicka ut en dementi till bland andra Tidningarnas telegrambyrå, TT.

Artikelbild

- Jag anser inte för närvarande att det är rimligt eller sannolikt att JK skulle ha anledning att göra en ny undersökning av ärendet när resningsprocesserna är avslutade, skrev JK.

Landets justitiekansler drog alltså tillbaka sitt uttalande. Vad hon inte visste var att telefonsamtalet som låg till grund för artikeln spelades in.

När NSD konfronterar Anna Skarhed med det, blir tonläget ett annat.

- Jag tar på mig att jag var otydlig. Min grundinställning var att det (fallet Thomas Quick, reds anm) inte var något att göra stora artiklar om.

Artikelbild

| JK Anna Skarhed säger att hon var otydlig i sitt uttalande i NSD i onsdags."Jag kan inte i dag se att det finns anledning för JK att åter gå in i det här", säger hon.foto: scanpix

- Jag vill inte misskreditera NSD eller hävda att ni har felciterat mig. Men jag trodde att vi hade ett samtal där vi reflekterade allmänt kring detta, säger justitiekanslern.

Systemfel?
Fallet Quick är Sveriges största rättsskandal, enligt många. Är det inte då rimligt att landets justitiekansler öppnar för en ny granskning av hela rättsprocessen?
- Jag kan i dag inte se att jag skulle öppna en ny utredning. Å andra sidan, jag kan aldrig utesluta att det ändå blir aktuellt. Man ska aldrig säga aldrig.

Artikelbild

Sture Bergwall kommer, som allt verkar, att frias från samtliga åtta morddomar. Är inte det ett underkännande av rättsväsendet?
- Självklart är detta ytterst exceptionellt och olyckligt, främst för de närmast anhöriga. Men vi har ju en resningsprocess som kan rätta till fel som har blivit. Jag kan inte se vad jag skulle kunna tillföra ytterligare. Men jag säger igen: Det är inte omöjligt.

Borde inte JK tydligt markera sin hållning när en rättsprocess går så fel?
- Det är inte JK:s uppdrag att ha synpunkter på hur domstolarna dömer. Däremot om frågan handlar om systemfel.

Artikelbild

Du ser inget i fallet Quick som
tyder på just systemfel?
- Nej, det är exceptionellt men inget systemfel, som jag ser det nu. Men det vore korkat att ge ett slutligt svar på den frågan.

Är inte du rädd för att få samma kritik som din företrädare Göran Lambertz, som kallade domarna "utomordentligt övertygande"?
- Jag kan bara säga min uppfattning. Jag kan inte fundera över hur jag uppfattas. När processen väl är avslutad får jag - och många andra - anledning att reflektera mer över detta. Men bara att det är ett exceptionellt och spektakulärt fall räcker inte för en ny granskning av JK.

Artikelbild

Trots att förtroendet för Sveriges rättväsende riskerar att ta stor skada?
- Varje felaktig dom är en för mycket. Men jag tror ändå att många har klart för sig att fallet Quick är exceptionellt.