På Luleå kommuns hemsida lockar man elever med att under första året på programmet, estet och media, kan eleverna prova olika digitala medier. Under år två och tre ska de kunna fördjupa sig.

Men nu har man slagit ihop programfördjupningarna fotografisk bild, grafisk kommunikation och film, tv- och ljudproduktion till en.

Målinriktad
Samuel Zakrisson, 17, Lisa Brun, 16, och Evelina Westerberg, 17 går gymnasieprogrammet estetik och media. De valde program efter sina yrkesplaner, att bli fotograf och grafisk designer, bägge yrken som kräver vidareutbildning efter gymnasiet.

Artikelbild

| Samuel Zakrisson, Evelina Westerberg och Lisa Brun tycker att Luleå kommun lurat dem. De valde program och skulle få fördjupningskurer i foto och grafisk kommunikation. De får i stället ett hopkok av allt.FOTO: Kurt Engström

Evelina Westerberg visste att hon ville bli fotograf när hon som 14-åring fick sin första systemkamera. Också Samuel Zakrisson var redan i högstadiet målinriktad.

- Jag valde utbildningen för att den skulle lägga grunden till fotoyrket. Sedan är jag inriktad på att plugga vidare, säger han.

För Lisa Brun var det arbetet med grafisk kommunikation som lockade.

- Min syster har reklamfirma och det har inspirerat mig. Det är det jag vill jobba med.

Ekonomiska skäl
När de valde estetik och media satte de sig in i förutsättningarna. Luleå kommun utlovade programfördjupningar i deras intressen: fotografisk bild och grafisk kommunikation.

I början av året fick eleverna göra sina val av fördjupningskurser inför andra och tredje årskurserna.

Så i onsdags kallade rektor Tove Jonsson och studie- och yrkesvägledaren till möte. Av ekonomiska skäl har de tre fördjupningarna lagts ihop till en.

- Det fanns inte pengar till alla så de hade bestämt att köra ihop dem. Vi skulle få grunderna i alla tre fördjupningarna, men det är ju det vi gjort i ettan. När jag ska plugga vidare inom foto så måste man ha en portfolio, det hjälper inte om man gjort en film. Det här är som om jag valt engelska, men bara får en del engelska och resten franska och tyska, säger Zakrisson.

För få elever
- Jag känner mig lurad, det är falsk marknadsföring, säger Brun.

Ingenstans på hemsidan framgår det att kurserna kan komma att tas bort eller att de på något sätt är preliminära.

Tove Jonsson, tf rektor, säger att det inte finns tillräckligt många elever för tre fördjupningskurser.

- Eleverna har fått information om att de tre kurserna troligen skulle bli två, förmodligen en, när de träffade syon före jul. Det vi gjort är det minst sämsta. Vi erbjuder två kurser från de tre fördjupningarna, alla får lite av sitt intresse, säger hon.

Har ni lurat eleverna?
- Jag tycker inte det. Eleverna väljer till estetik och media-programmet. Sen förstår jag att det här inte blev som de ville och jag skulle gärna kunna ge alla kurserna, men det går inte med det antalet elever som vi har.

Men informationen på hemsidan stämmer ju inte?
- Jag har inte själv sett det, men är det fel måste vi ändra.

På hemsidan står också att skolan som enda gymnasieutbildning norr om Stockholm erbjuder möjlighet att certifiera elever inom det professionella ljudprogrammet ProTools.

Jonsson säger att hon inte vet om det är något man kan leva upp till.

- Men jag tror inte att det blir så.