Webb-tv: Glädjerus på studentdagen

Luleå Äntligen! Pirriga och kalla - men mest glada - sprang Luleås studenter ut mot friheten och vuxenlivet.

  Share on facebook Share on Goggle+
  • MEST LÄSTA