Jämställdhetsbonusen infördes 2008 för att uppnå ett mer jämställt uttag av föräldrapenningen och öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Den skulle vara ett incitament för föräldrar att dela så jämnt som möjligt på föräldradagarna. Jämställdhetsbonusen betalas ut till den förälder som tagit ut flest dagar och beräknas utifrån det antal föräldrapenningdagar som den andre föräldern har tagit ut.

Maxbeloppet är 13 500 kronor per år.

Krångligt
- Vi vet att föräldrar tycker att det har varit krångligt att förstå reglerna och det kan vara en förklaring till att bara ungefär häften söker den ersättning de har rätt till. Därför kan man inte dra några säkra slutsatser av jämställdheten när det gäller föräldradagarna utifrån den här statistiken, säger Sofie Cedstrand, analytiker på Försäkringskassan.

Artikelbild

Totalt i landet har Försäkringskassan betalat ut 135 miljoner kronor i jämställdhetsbonus till cirka 65 000 föräldrar (53 905 kvinnor respektive 11 095 kvinnor) 2011.

Omgjort regelverk
I Norrbotten fick 1 183 föräldrar (970 kvinnor respektive 213 män) ut drygt 3,5 miljoner kronor sammanlagt.

Från och med den 1 januari i år har regelverket gjorts om för att göra det enklare att få jämställdhetsbonusen för dem som har rätt till den. Bonusen betalas ut automatiskt, månadsvis, och i direkt anslutning till att de bonusgrundade dagarna används. Dessutom har kravet på att den andra
föräldern måste arbeta tagits bort.