Kebnekaise Vi har tidigare skrivit om att Tarfala forskningsstation regelbundet tar prover åt Länsstyrelsen i sommar. Detta är på grund av flygplansolyckan med Herculesplanet tidigare i år och dess eventuella miljökonsekvenser.

Man har nu alltså hittat spår av flygbränsle i Kittelbäcken och i den jokk som rinner ut från Rabots glaciär. Halterna är dock väldigt låga och innebär ingen hälsorisk. Länsstyrelsen skriver på sin hemsida att halterna är i storleksordningen 10 000 gånger lägre än vad som kan innebära en hälsorisk.