Det var så som länsstyrelsen befarade, kvicksilverhalterna i mossan i friluftsområdet och Natura 2000-området Riekkola är förhöjd tre gånger jämfört med bakgrundsvärdena från den nationella miljöövervakningen. Det står klart när analyserna av de mossprover som länsstyrelsen tog tidigare i höstas nu är klara.

- Kvicksilver är ett globalt problem, men det finns också en lokal påverkan. Det är exempelvis viktigt att följa livsmedelsverkets kostråd för fisk, säger Sara Elfvendahl.

I Sverige jagas kvicksilverutsläpp i gram. I Finland släpper Outokumpu årligen ut omkring 300 kilo och enligt planen kommer utsläppen att öka markant.

Artikelbild

| Resultaten av mossundersökningen visar på kraftigt förhöjda halter av flera metaller.

- Det är dumt att påverka miljön med kvicksilver, det går att rena bort, säger hon.

Mest förorenat i Sverige
Svenska miljöinstitutets mätningar av mossa visar att Haparandaområdet och speciellt Riekkola är det mest förorenade området i Sverige vad beträffar krom, där bland sexvärt krom. Nu visar länsstyrelsens mätning att halten krom är 15 gånger förhöjd
i Riekkola i jämförelse med naturreservatet Svarthällberget i Kalix och nordöstra Haparanda, som i sin tur har högre halter än referensprover från Norrbotten.

- Det är slående och kraftigt förhöjda halter och det av flera metaller. Det finns en tydlig lokal föroreningsbelastning inom Riekkola naturreservat, säger Sara Elfvendahl.

"Finns en tydlig påverkan"
Några exempel på förhöjda halter är kadmium som överskrider tidigare uppmätt maxvärde från år 2010 i Norrbotten, kobolthalten är förhöjd med fem gånger i jämförelse med Svarthällberget, koppar är förhöjt med två gånger, nickel är förhöjt med tio gånger. Halterna är så pass förhöjda att länsstyrelsen räknar med påverkan, kanske mer än den påverkan som är känd i dag.

Artikelbild

- Mikroorganismerna kan vara påverkade i marken, nedbrytningen och ämnesomsättningen kan vara störd.

Hur kan ett Natura 2000-område, ett naturreservat och friluftsområde få förorenas?
- Det är en svår fråga och det finns en tydlig påverkan som är anmärkningsvärd och trots skyddsåtgärder påverkas området.

Artikelbild

Nu kommer länsstyrelsen att sammanställa alla resultat och även jämföra resultaten med mätningar i Gällivare där LKAB och Boliden påverkar miljön. Förorenande bolag är också enligt lag tvingade att följa sin miljöpåverkan.

- Ett enkelt och billigt sätt är att analysera mossa. I Haparanda är den största påverkan krom och
i Gällivare är det koppar. Det är komplext med miljögifter men det är så att där vi tillåter industrier tillåter vi påverkan på miljö, men den ska begränsas. Det finns teknik för rening och försiktighetsprincipen ska gälla.

Sverige har överklagat Outokumpus tillstånd att utöka sina utsläpp.

- Vi kommer skicka resultaten till finsk domstol som ett komplement till överklagan, säger Sara Elfvendahl.