I juli 2015 föreslås ändringar träda i kraft, som bland annat innebär att fängelsestraff kortare än ett år alltid ska dömas ut villkorligt om den åtalade tidigare är ostraffad.

I dag döms 6 000 personer varje år till samhällstjänst och redan nu är det svårt att ragga nya platser.

Frivården känner också av en konkurrens från olika arbetsmarknadsåtgärder när det gäller att hitta placeringar för de dömda.