Islossningen brukar inträffa i början av maj i nedre delen av älven. Vid lätt islossning brukar det på sin höjd bli små skador till följd av översvämningar, medan svår islossning kan ge stora skador.

En medelsvår islossning är en nivå mellan lätt och svår islossning, enligt SMHI:s definition.