Älgkollaps ger god älgkalops.

Övrigt: Älgarna firar snart att jakten är över med:

Älskog i älgskog.