Inför valet på söndag är det många som tvekar eller inte ”ids” gå att rösta trots medlemskap i kyrkan. Förra valet röstade bara tretton procent av kyrkans cirka sex miljoner medlemmar. Många tänker sig att i och med att jag inte går på högmässor eller på annat sätt är aktiv i kyrkan så har jag inget intresse av hur kyrkan styrs och vilka som sitter i olika beslutande positioner. Då glömmer man dock bort att kyrkan också har en världslig makt.

Domkyrkoförsamlingen är centrum för ett stift som omfattar en tredjedel av Sverige. Gammelstads kyrka i Nederluleå är centrum för ett världsarv som man på andra sidan Atlanten, i FN-skrapan beslutat om. Kyrkan, kommunen, ideella krafter och många fler har här en uppgift att utveckla denna unika resurs som, om den används rätt, kan bli ett besöksmål som lockar turister och utvecklar den miljardindustri som turismen redan är, bara i Luleå. Det kan innebära jobb åt många ungdomar, som då slipper flytta söderut.

De som väljs att styra kyrkan har alltså också ansvar för jobbskapande aktiviteter, markägande, kulturbevarande och därmed också bilden av det samhälle där man verkar. Ska Luleå inom den närmaste tiden få tio tusen nya innevånare har kyrkorna en stor roll att spela.

Förutom det andliga och det värdsliga har kyrkan även en stor roll att spela i kulturen. Arkitektur, konst och musik är olika kulturformer där kyrkan står i främsta ledet. Då behöver vi inte enbart tänka på kyrkans självklara roll som centra för orgelmusik utan kanske i första hand på den enorma körverksamhet för alla åldrar som frodas där. Kyrkans körer och kommunens kulturskola är den grogrund som det svenska internationella musikundret vilar på.

Du som är medlem i Svenska kyrkan och fyllt sexton år, gå på söndag och rösta i kyrkovalet. Rösta på det parti som vill ha jobb åt alla och som vill bevara och utveckla välfärden, rösta socialdemokratiskt.