Juletider stundar och den goda maten med julskinkan på bordets mitt hägrar för många. Men lika säkert som amen i kyrkan sprids också i dessa tider varje år en rad felaktiga påståenden om grisuppfödningen.

Vi bönder tycker att det är upp till var och en vad man vill äta, och vill man undvika kött, erbjuder vi mer än gärna svenska vegetariska och veganska alternativ, som inte transporterats över halva jordklotet.Däremot tycker vi det är synd om man grundar sitt beslut på vilseledande uppgifter. Därför vill vi här dela med oss av några fakta.

• Sverige är världsledande i förebyggande djurhälsoarbete. Svenska grisar har större ytor att röra sig på än i andra länder, har tillgång till strö och går lösa. Det gör att våra grisar mår bra och inte utvecklar beteendestörningar, som att bita av varandra svansen. Därför har våra grisar kvar sin fina knorr. I många andra länder klipper man av svansen, istället för att kosta på djurens miljö.

• Vi har nolltolerans mot salmonella. 2011 hittade europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet salmonellasmitta på var tredje grisgård i EU. Hos svenska och finska bönder hittades ingen salmonella alls. Sverige har en unikt låg förekomst av salmonella i livsmedelskedjan, man kan känna sig trygg med svenska köttråvaror.

• Sverige använder minst antibiotika i EU. Vårt förebyggande hälsoarbete gör att vi har friska djur och därmed ett lågt behov av antibiotika. I tex Danmark används drygt tre gånger så mycket antibiotika som i Sverige, och i Polen drygt elva gånger. Överdriven antibiotikaanvändning har lett till att resistenta bakterier börjat utvecklas i världen – ett allvarligt hot mot folkhälsan.

Enligt FNs världshälsoorganisation, WHO, används det mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Det beror framför allt på att antibiotika ges till djur för att stimulera deras tillväxt och dölja undermålig djurhållning.

• Svenskt kött är klimatsmart. Vi har gott om färskvatten och egen foderproduktion som gör att vi kan producera kött med låg miljö- och klimatpåverkan. Vi behöver inte skövla regnskogar för att odla den mat djuren äter.

Den största delen, hela 70 procent, av växthusgasutsläppen från maten vi äter i Sverige kommer från importerad mat.

Att välja svensk mat, som ger det lägsta klimatavtrycket, och särskilt närproducerad och i säsong, är en av de bästa klimathandlingar du kan göra.

Ät ditt julbord och din svenska, gärna närproducerade, skinka med gott samvete. Tack för att du bryr dig och God Jul!↔↔