Jag är legitimerad grundskollärare med ett tiotal års erfarenhet och med ett särskilt intresse för ett elevfokuserat arbetssätt och skolutveckling. Jag följer det som händer med skolan i Tärendö av eget intresse och av intresse för bygdens utvecklingsmöjlighet och framtid. Jag skulle aldrig flytta till Tärendö för att jobba vid skolan i Pajala och därmed sätta mig själv och mitt barn efter vägen. Jag skulle aldrig flytta till Pajala för jag har min anknytning och till det mitt hus i Tärendö. Jag vet fler som tänker som jag. Istället jobbar och betalar vi skatt i annan kommun. Jag skulle flytta för att kunna ge det som är den största framgångsfaktorn för att lyckas senare i livet, trygghet , till mitt barn. Om jag kände trygghet i att med kommunens förtroende kunna utveckla och effektivisera det som finns utan ständigt hot om avveckling. Lägg här till det faktum att utbildning inte är och inte får vara vinstdrivande.

Om det gjordes medvetna och uppmuntrande insatser av kommunen som exempelvis avskrivning av studielån. Om kommunen istället för avvecklings och översynsgrupper initierade utvecklingsgrupper med olika intresseområden. Här tänker jag att man behöver särskilja den faktiska kostnaden för utbildning och annan kommunal verksamhet, som kostnaden för bibliotek,. Inte bara i Tärendö utan i hela kommunen. Bokbuss? Ett bibliotek med bibliotekarie som kommer till byarna? Till syvende och till sist kommer det inte gå att spara mer i byarna...

Till dig med beslutsrätt; Lyft blicken västerut mot glesbygdskommuner i Norge, identifiera framgångsfaktorerna och ge oss som tvekar mod. Vänd avveckling till tillväxt och utveckling med det särskilda betänkandet att det viktigaste för oss är våra barn. Barn med rätt till omsorg, utbildning och en meningsfull och aktiv fritid på rimligt avstånd från hemmet.