Enligt bybor har vägen varit översvämmad i tre veckor.

Ulrika Nilsson Lokrantz är presskommunikatör på Trafikverket. Hon har talat med den ansvariga projektledaren för området.

– Vi känner till problemet, att vägen är översvämmad, sedan ungefär en och en halv vecka. Vi misstänker att det är en bäverdamm, som är orsaken till översvämningen, säger Ulrika Nilsson Lokrantz.

Artikelbild

| Bäverbygge? Trafikverket misstänker bävern. Bybor tror att det kan vara människan som är skyldig till bygget för att locka dit bäver.

LÄS MER: Hund och bäver stiftade bekantskap

Personer som bor i närheten misstänker dock att det är människor som är skyldiga till bygget för att locka dit bäver. Ulrika Nilsson Lokrantz kommentar är att bävern bara är misstänkt i dagsläget.

– Det som gör det besvärligt är att den här dammen ligger utanför vägområdet, säger hon.

Marken tillhör inte Trafikverket utan en annan fastighetsägare. Dessutom ligger det misstänkta bäverbygget precis mellan två fastigheter.

Artikelbild

| Avvaktar. Trafikverket avvaktar utredningen om vem som äger fastigheten där bäverbygget ligger. För att riva dammen krävs markägarens tillstånd.

Det finns en markägare på ena sidan och en på den andra. Så det är inte fastställt vilken markägare som äger marken där dammen ligger.

– Vi vill ju riva den, för att få bukt med problemet, men för att göra det måste vi ha markägarens tillstånd, säger Ulrika Nilsson Lokrantz.

Trafikverket håller nu på att utreda vem som äger det aktuella området.

– Om det här skulle dra ut på tiden då kan det hända att man gör en tillfällig lösning. Då fyller man upp och höjer vägen, men det är ingen permanent lösning, säger Ulrika Nilsson Lokrantz.

Trafikverket har själv tillstånd att riva bäverdammar mellan 1 maj och 31 augusti, men bara om de ligger inom verkets eget vägområde.