Kalix Kommunfullmäktige i Kalix:- Annica Brännström, eldsjäl i Sjukhuskampen Östra Norrbotten, får utmärkelsen "Årets Kalixbo". Utmärkelsen, som också består av 5 000 kronor, överlämnades av kommunfullmäktiges ordförande Susanne Andersson (S). Annica Brännström tackade och hon riktade också ett tack till kollegorna i gruppen.

- Birgitta Landberg, Naturskyddsföreningen Kalix, fick "Årets miljöpris". Hon var inte på plats, utmärkelsen togs emot å hennes vägnar av Kerstin Haraldsson som sade "Birgitta Landsberg hälsar att hon är mycket glad och hedrad över utmärkelsen".

- Den ekonomiska prognosen för Kalix kommun pekar på ett nollresultat för år 2017. "Nämnderna jobbar på bra" säger kommunalrådet Tommy Nilsson (S).

- Gymnasiets fordons- och transportprogram ska flytta till lokaler vid Naturbruksgymnasiet. Politikerna har sagt ja till en investering på 2,5 miljoner kronor för ombyggnation där.

Källa: Kommunfullmäktige i Kalix