Boden I dag finns det ett tjugotal kvinnor som arbetar som sotare i Sverige. Det är en promille av landets alla sotare. Nu organiserar de sig och ett av målen är att locka kvinnor till branschen. Knopargajarna heter organisationen. Det betyder kvinnlig sotare på sotarnas egna språk.
- Sotare är ett framtidsyrke för kvinnor, säger Anna Lagerman, skorstensfejare i Boden.
Hon sitter med i Knopargajarnas styrgrupp.
I september åkte Knopargajarna till den stora årliga sotarparaden i Santa Maria Maggiore i norra Italien. Festivalen pågick i tre dagar och samlade hundratals sotare från alla delar av världen. Där passade Knopargajarna på att anordna en internationell träff för kvinnliga sotare för att knyta kontakter och undersöka intresset för ett framtida internationellt nätverk för kvinnliga sotare.