Dansmatte är ett komplement till den traditionella matteundervisningen där man använder kroppen för att gestalta olika matematiska begrepp.

Thomas Öhrn, rektor för musikskolan och kulturansvarig för den kommunala grundskolan, tog kontakt med matematikutvecklaren Stig Nilsson och tillsammans tog de fram ett underlag som följer läroplanen i årskurs fem i matematik. Pengarna kommer från Statens kulturråd.

Hoppas ge inspiration
- Jag tycker det är ett fantastiskt projekt. Det är kul att kunna visa att man kan göra roliga saker inom matematiken. Jag hoppas att det kan ge lärarna inspiration att fortsätta använda det här verktyget i undervisningen, säger Stig Nilsson.

En danslärare, en danspedagog och en koreograf från Dans i nord har från februari fram till sportlovet dansat med de omkring 200 femteklassarna som finns i Bodens kommunala skolor.

Det ska redovisas med två dansföreställningar torsdagen den 14 februari - en på dagen för fjärde- och sjätteklassarna och en för föräldrarna på kvällen.

Musikskolans stråkensemble står för musiken.

Förstå med kroppen
- Dansmatte handlar om att förstå matematik med kroppen, att kunna räkna ut hur rytm och puls hänger ihop med tid och rum. Man kan på fyra steg ta sig en sträcka och sedan ta fyra steg åt ett annat håll och till slut har man gjort en kvadrat på golvet, och då är man
i matematikens värld, säger Christine Hemdal, musik- och danslärare samt rytmpedagog.

Om man gör saker med kroppen förstår ofta musklerna innan hjärnan gör det.

- Framför allt barn men även vuxna har lätt att lära via härmning. Man kan med kroppen förstå något som är svårt att föreställa sig, säger Christine Hemdal.

Olika lärstilar
I grunden handlar det om olika lärstilar. En del behöver höra, andra behöver se och en del elever behöver diskutera och prata för att förstå.

- Olika barn lär sig med olika sinnen, säger hon.

Christine Hemdal har dansat med femmorna i Torpgärdsskolan. Eleverna har fått forma olika två- och tredimensionella objekt. De har utgått från bilder med olika geometriska former och har gjort rörelseserier och improviserat kring det. Projektet utgår också från Bodens historia. Gumboot är en dans från Sydafrika som härmar militärisk struktur.

- Jag tycker det är jätteroligt. Man får lära sig två saker samtidigt, säger Martin Eriksson i klass 5b som tycker om vanlig matte också.

Musiken har varit blandad, från hiphop till Michael Jackson.

- Det ska bli kul att visa upp det vi tränat på, säger Karolina Öhman i 5b.