I snart ett år har Lena Erixon, tidigare generaldirektör på Trafikverket utrett de satsningar som bör göras på landets vägar och järnvägar.

Detta på uppdrag av regeringen.

Nu är utredningen klar och en sak står klar. Stora satsningar krävs i Norrbotten.

Artikelbild

| <_Bildtext Fotobyline>FOTO: Norrtåg</_Bildtext Fotobyline>

- Det är ett så pass hårt tryck på Norrbotten nu, inte minst kopplat mot gruvnäringen, säger Lena Erixon.

- Framför allt måste det finnas en bärighet både på väg- och järnvägsnätet i Norrbotten.

26 miljarder
I utredningen föreslår hon bland annat att Norrbotniabanan etapp 1, mellan Umeå och Luleå, börjar byggas och vara färdig till år 2025. Underhållsinvesteringarna mellan 2012 och 2025 ligger på åtta miljarder för järnvägen och 18 miljarder för vägnätet.

- Man borde också titta på Inlandsbanan, som omledning för lättare gods. Men då måste vi höja axellasten till 20 ton. Som det är nu börjar Inlandsbanan bli intressant

Artikelbild

När det gäller Inlandsbanan är det sträckan Hällnäs - Boden som är av störst intresse.

- Vi har ingen omledning som det är i dag, säger Lena Erixon.

Artikelbild

“Måste byggas"
Peter Roslund, kommunalråd i Piteå, som drivit frågan om Norrbotniabanan menar att utredningen kommer att bli viktig.

- Regeringen har sagt att man ska lägga stor vikt vid den. Då är det bra att Trafikverket också kommer fram till att den behövs, säger han.

- Tidigare rynkade man på näsan åt banan. Men i dag säger alla som kan lite att den måste byggas. Frågan är bara när i tiden.

Han tycker dock att tidsperspektivet är för långt bort om banan ska vara färdig 2025.

Gruvtransporter
Något som brådskar är att få igång en lösning för gruvtransporterna från Pajala, som ska börja rulla redan nästa år.

- Vi vill också tillåta längre och tyngre fordon på vissa sträckor, framför allt vid Pajala och Svappavaara. Och det bör bli färdigt snart, säger Lena Erixon.

Måste förstärkas
Men då måste både vägar och broar längs sträckan förstärkas för att den tyngre trafiken ska vara möjlig. Enligt Trafikverket blir de tunga transporterna den mest miljövänliga lösningen, då koldioxidutsläppen minskar med färre körningar.

Kapaciteten på Malmbanan måste öka samt på E 4 mellan Luleå och Haparanda.

Utredningen går nu ut på remiss och förslaget lämna över till regeringen sista april.