I april 2010 kallades kommunjuristen in till politikerna i Luleå. De vill höra så att kontrollen av de gode männen skedde på ett bra sätt. Detta efter NSD:s avslöjande om överförmyndarnämnden i Boden och dess dåliga kontroll på förvaltare och gode män.

- Vi ville ha en redogörelse med tanke på den omfattande diskussionen och mediedebatten i Boden. Vi ville försäkra oss om att det fungerar och det gör det absolut, sa kommunalrådet Karl Petersen (S) till NSD då.

Samtidigt började pengarna försvinna från strokedrabbade Axels bankkonton. Inkassokraven strömmade in. Den gode mannen tappade även bort årsredovisningen för 2010. Men ändå agerade inte överförmyndarnämnden förrän i slutet av sommaren när brodern Bo Johansson slog larm.

Inger Fältros Lundgren är kommunjurist och sekreterare i överförmyndarnämnden. Hon vill inte gå i ett specifikt fall eftersom det är belagt med sekretess.

Utreder ni det här?
- Det kan jag inte gå in på.

Vi har uppgift om att ni har gjort en polisanmälan. Stämmer det?
- Vi kan inte uttala oss om polisanmälningar eller inte.

Har ni en bra tillsyn över de gode männen?
- Vi försöker givetvis ha en bra tillsyn. Men det är inte exakt reglerat hur de här kontrollerna ska gå till. Vi försöker hela tiden fundera på hur mycket eller hur lite ska vi kolla för att säkerställa att de enskildas intressen tas till vara. Det är en ständig diskussion som vi har.

Hur många inkassokrav kan en god man få på sig?
- Det händer att den som får en god man är väldigt skuldsatt. Den gode mannen ska sen hantera den här ekonomin efter bästa förmåga. Att det förekommer inkassokrav är inget konstigt. Kommer det däremot nya inkassokrav kan man fundera varför det blir det. Är det för att den gode mannen inte gör det som de ska. Då måste man titta på de bitarna.

Är det godkänt att en huvudman nästan blir vräkt?
- Under ett löpande år har vi ingen koll på det. Det hela bygger på att den gode mannen hjälper huvudmannen så att det här fungerar. Det kan man möjligen se vid årsräkningarna.

Vad händer om en årsredovisning inte kommer in?
- Vi kräver in den och om de ändå inte gör det så lägger vi ett vitesföreläggande. Är det så att den har försvunnit måste de göra en ny. Men det blir svårare om verifikat försvunnit.

Hur ofta avsätter ni gode män som inte sköter sitt uppdrag?
- Det är förhållandevis sällan som vi har grund för att entlediga någon med tanke på hur många vi har.

Luleå överförmyndarnämnd 350 gode män och förvaltare som i sin tur har cirka 800 huvudmän. 2010 hade huvudmännen har sammanlagt 151 miljoner kronor i tillgångar.