Priset och stipendiets ändamål är att främja företagande på landsbygden i Bodens Kommun. Priset delas årligen ut

till ett landsbygdsföretag som på ett utmärkt sätt drivit sitt företag och där igenom utvecklat Bodens näringsliv.

Stipendiet kan inte sökas utan delas ut av Bodens Kommun och Bodens Landsbygdsråd på Bodens näringslivsgala.

Artikelbild

| Nominerad. Ove Simonsson.

De nominerade är Erik Engströms Åkeri AB, Lassbyns Åkeri AB och Bodens Kött och vilt.

Nomineringarna lyder enligt följande.

Erik Engströms Åkeri AB:

"Erik Engström är en hårt arbetande företagare i Gunnarsbyn. Han är en lagspelare med

Artikelbild

| Nominerad. Erik Engström.

en enorm vilja att samverka för att öka lönsamheten i en svårt utsatt bransch, vilket skapar flera

vinnare på landsbygden."

Lassbyns Åkeri AB:

"De tre bröderna Bertil, Bo-Sture och Anders Andersson driver detta starka och expansiva företag i Gunnarsbyn framåt inom den

viktiga skogsbranschen. De arbetar medvetet med jämställdhet och bidrar på så sätt till utveckling

inom en av tradition mansdominerad bransch."

Bodens Kött & Vilt:

"Ove Simonsson har med engagemang och målmedvetenhet drivit upp företaget i Harads från att vara

ensam anställd till att idag vara en landsbygdsmotor med 15 anställda. Ett stort kund- och

kvalitetsfokus har lett till succé och företaget tar medvetet tillvara på arbetskraft och kompetens."