– Är det så att kommunen drabbas av långa sjukdomsperioder och att undervisningen inte fungerar kan vi ompröva beslutet, säger Beselin.

Rätten resonerar som så att skadorna som ett stopp orsakar måste vara rimliga.

– Just nu har vi dock bedömt att det inte är någon fara. Jag tror faktiskt det är första gången som någon begärt ett interimistiskt beslut i ett sådant här ärende.

Artikelbild

Måste få yttra sig

Att förvaltningsrätten stoppar kommunen från att använda sig av avtalet betyder inte att det lutar åt att upphandlingen ogiltigförklaras, enligt Beselin.

– Nej, det betyder bara att överklagan inte är uppenbart ogrundad. Men någonstans har ju jag också gjort en bedömning av läget och läst på. En direktupphandling är en undantagssituation.

Hur snabbt kan en dom komma?

– Student consulting måste få chans att yttra sig innan vi bestämmer oss. Samtidigt är kommunen i tidsnöd. Jag tror ändå inte vi hinner i veckan, säger Beselin.