Det var vid en inspektion vid Porsi kraftstation i Vuollerim som Arbetsmiljöverket uppmärksammade att företaget använde en anordning som var besiktningspliktig utan att den besiktats. Anordningen var trycksatt och tillhör besiktningsklass A.

Sanktionsavgiften för misstaget sattes till 10 000 kronor.