Susanne Andersson (S), fullmäktiges ordförande, och Maria Henriksson, kommundirektör i Kalix. När jag läser era tankar i NSD den 27 september slås jag av er okunnighet. Ni är antagligen osäkra på om kommunfullmäktiges beslut att vägra besökare närvara vid fullmäktigesammanträdet i Kalix.

Byt ut personal i kommunledningen, skolledningen, socialtjänsten, polisen och fastighetsförvaltarna i Kalixbo. Ni satsar inte på medborgardialog och saknar kompetens om alla medborgares rättigheter i kommunen.

Se allvaret i kritiken från Skolinspektionen samt Inspektionen för vård och omsorg! Ingen medborgare får bli så illa behandlad och kränkt.