Gränsen för vad som kan sparas på skolan och förskolan är för länge sedan nådd, om detta råder det inget tvivel. Ändå fortsätter Socialdemokraterna med att just spara! Under 2018 ska Luleå kommun spara 36 miljoner på skolan och förskolan. 36 miljoner, på ett år, trots att skolan redan i dag går på knäna. Allt tal om en välskött skola hör till historien med de besparingsåtgärder som avlöser varandra och lär fortsätta om kommunen fortsätter på den inslagna vägen.

Det finns ett djupt trovärdighetsproblem i Socialdemokraternas sätt att marknadsföra sin politik på. Ena dagen säger de att de satsar på skolan och tillskjuter resurser, för att nästa dag spara på densamma. Samtidigt som de upprepar att ”det går bra för Luleå” drar de in resurser på skolan, Med stolthet talar de om att Luleå kommun har en skola som är bland de bästa i landet och att de satsar mer resurser än jämförbara kommuner, för att i nästa stund motivera besparingar med detsamma. De marknadsför den genom tiderna största förändringen av skolstrukturen i Luleå med att det är för att klara den kommande lärarbristen, för att i nästa stund dra in på allt som är viktigt för att behålla sin lärarkår.

Socialdemokraterna vill både äta kakan och ha den kvar. Men ska vi ha kvar en skola med kvalité måste den ges resurser! Vill vi att det ska gå bra för Luleå måste vi satsa på barnen. Att ens tänka tanken att spara mer än det som redan är gjort är bortom allt förnuft. Med ett sånt handlande är alla förlorare. Särskilt barnen, vår framtid.

Niklas Nordströms (S) stolthet, att han har ”fått fart på bostadsbyggandet”, har ett högt pris. Centerpartiet verkar för fler bostäder och ett attraktivt Luleå, men byggandet måste ske med ansvar om de offentliga medlen med ordentliga beslutsunderlag och bra ledning, i en takt som är möjlig utan att prioritera bort välfärden. Barnen och de äldre, särskilt de som är i behov av mest stöd, ska inte betala priset!

Luleå behöver ett annat ledarskap, ett ledarskap som säger som det är, ett ledarskap som inte sparar på barnen. Det kommer ta lång tid att reparera de skador som redan skett, men låt oss vända innan det har gått för långt.