Kungen fick vid sin 70-årsdag ett gåvobevis på ett fadderskap på 10 000 meter inom initiativet "Stötta Kungsleden" av Svenska turistföreningen och länsstyrelserna. Samtliga länsstyrelser har gått in med 5 000 kronor men länsstyrelsen i Norrbotten har gått in med 150 000. STF har bidragit med motsvarande, fast i arbetsinsatser. Gåvan har använts till att tillgänglighetsanpassa STF Abiskojaures fjällstuga i Abisko nationalpark. Ramper har byggts in i husen, dörrposter breddats samt det har skapats bättre övernattningsmöjligheter.

Vid invigningen kommer bland annat landshövdingarna i Norr- och Västerbotten, Sven-Erik Österberg och Gunnar Holmgren, att närvara samt representanter för olika turistorganisationer.