I går kunde Norrbottens Media avslöja att socialnämnden tappat förtroendet för förvaltningschefen Marika-Rissanen Korpi. Då sa kommunchef Mats Pettersson att han hoppades hitta en lösning så fort som möjligt. I dag kommenterar socialnämndens ordförande beskedet för första gången:

– För att det ska bli bra för våra medborgare är det viktigt att politiken och förvaltningen går i takt. Det är presidiet i första hand, majoriteten av de styrande, som tagit beslutet. Nämnden hanterar inte vissa personalärenden, däribland förvaltningschefsnivån, så det är ett personalärende som jag inte tänker kommentera, säger Iris Dimitri.

– Det är det svar jag ger i dag.

Beskedet om att förvaltningen tappat förtroendet för Rissanen-Korpi förvånar Bror Wennström (Mav), ledamot i socialnämnden.

– Jag kan inte berätta mer än vad du vet om det här. Jag fick beskedet för ett par dagar sedan att man avsåg att ge en missförtroendeförklaring, men det gavs inget skäl varför, säger han.

– Det är märkligt i alla högsta grad.

Bror Wennström säger att han, bland annat i kommunfullmäktige, försökt visa hur illa det är ställt med vård och omsorg inom Gällivare kommun.

– Det här är ett klassiskt sätt, politiken börjar reagera men då ska man hitta en syndabock som ska göras ansvarig. Jag uppfattar det inte på något annat sätt, säger han.

– Vi i politiken har ställt frågor till Marika Rissanen-Korpi och hon har gett svar, jag tycker att hon uppträtt som alla andra och jag har ju i alla fall jobbat med politiska frågor i snart 60 år. Hon har inte varit märkvärdigare än någon annan, säger Bror Wennström.

Norrbottens Media har sökt Marika Rissanen-Korpi utan framgång.