I en omfattande studie som gjorts tillsammans med bland annat Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har de mätt bussförarnas hjärnaktivitet, frågat om deras upplevda trötthet samt granskat schemaläggningar. Resultatet blir enligt Anna Anund, forskare vid VTI, att tröttheten ibland är så stor att förarna kör i ett "uttröttat tillstånd", vilket kan vara olagligt. Men förarna arbetar också under stora risker som dessutom innebär en fara för att andra människor skadas.

Tröttheten bidrar till en mängd risker i trafiken, även om förarna lyckas hålla sig vakna.

Vissa klarar långa pass på tio timmar bättre än andra förklarar Anna Anund, men de flesta har arbetat fram egna strategier för att övermanna tröttheten.