Hittills har länsstyrelsen beviljat skyddsjakt på enskilda järvindivider, utifrån bekräftade skador på renar. När samebyarna Semisjaur Njarg och Lainiovuoma ansökte om att få skjuta järv i förebyggande syfte sade länsstyrelsen nej, med motiveringen att järvstammen ligger under referensvärdet för gynnsam bevarandestatus.

Läs mer: Samebyar fick rätt om skyddsjakt - kan bli prejudikat

En process av överklagningar vidtog. Förvaltningsrätten gick på länsstyrelsens linje medan kammarrätten i Sundsvall gav samebyarna rätt till den begärda skyddsjakten.

Nu har länsstyrelsen vänt sig till Högsta förvaltningsdomstolen som nu har att ta ställning till om frågan ska tas upp till ytterligare prövning.