Ekonomi Ekonomer tror på ett rejält lyft för den svenska kronan mot euron under det kommande året, trots en viss motvind hittills i höst, visar en enkät gjord av Reuters.

På ett års sikt beräknas kronan ha stärkts 4 procent mot euron. Kronan väntas även fortsätta att stärkas mot dollarn med 8,5 procent.

Det högre inflationstrycket i svensk ekonomi kommer enligt ekonomerna att öka trycket på Riksbanken att avveckla sitt program för stödköp av statspapper – en extraordinär åtgärd för att stimulera inflation ovanpå den rekordlåga styrräntan på minus 0,50 procent.

Förlängningen av Stefan Ingves mandat som riksbankschef förra veckan ses dock av många bedömare som en bromskloss för en snabb avveckling av stödköpen, som hittills uppgår till 40 procent av den utestående stocken av svenska statsobligationer.

Den norska kronan antas också stärkas mot både dollarn och euron under det kommande året, enligt enkäten.