LEDARE Under tisdagen inleds riksmötet på Helgeandsholmen i Stockholm. 349 folkvalda riksdagsledamöter – därav åtta norrbottningar – samlas.

Efter begäran av talman Urban Ahlin kommer kung Carl XVI Gustaf att förklara riksmötet öppnat.

Därefter läser statsminister Stefan Löfven (S) upp regeringsförklaringen, där det framgår vilken politik regeringen tänker föra under det kommande året.

Mycket av denna politik är redan känt. De senaste veckorna har statsråden presenterat en lång rad nyheter från den kommande budgeten.

- En investering i livskraft och utveckling i hela Sverige. Det handlar om totalt 1,2 miljarder kr extra som kommer att gå till bland annat Norrlandsjordbruket, Norrlandsfonden, satsningar på gröna jobb i skogen och fler lokala servicekontor.

- En kraftig utbyggnad av Kunskapslyftet. Enbart under nästa år tillför regeringen 18 000 nya utbildningsplatser. Bland annat handlar det om 5000 nya platser på folkhögskolornas allmänna och särskilda kurser.

- Den största satsningen på klimat och miljö någonsin. Redan 2018 vill regeringen satsa ytterligare 5 miljarder kr på miljö- och klimatarbetet i Sverige och internationellt för att minska utsläppen.

- Det ska investeras ännu mer för att det ska bli fler poliser, sjukvårdspersonal och lärare i hela landet.

I ett brev till de socialdemokratiska partimedlemmarna konstaterar Löfven dessutom att omläggningen av politiken efter maktskiftet redan börjat märkas.

Han pekar på 100 000 fler anställda i välfärdssektorn, att arbetslösheten har pressats tillbaka och att 200 000 fler nu har jobb än när regeringen tillträdde i oktober 2014.

”Vår ekonomi är urstark, nu ska vi se till att det kommer alla till del. Det är dags för de stora reformerna”, framhåller Löfven.

Mot den bakgrunden är det inte så underligt att oppositionspartierna hellre diskuterar debaclet på Transportstyrelsen och tvivelaktigheter hos socialdemokratiska Kombilotteriet än grundläggande samhällsfrågor som jobb, välfärd och ekonomi.

Sakligt sett står regeringssidan stark när det gäller de politiska fundamenten. Många utmaningar återstår men arbetsmarknaden och ekonomin utvecklas åt rätt håll. Det blir mer skatteintäkter som kan användas för välfärds- och fördelningspolitiska insatser.

Detta ska dessutom ställas mot borgarnas domedagsskildringar i valrörelsen 2014. Då hette det att de rödgröna stod för en jobb- och tillväxtfientlig politik.

Minns bara hur det lät från hamburgerjätten Max 2014. Bolaget skickade ett brev till sina anställda där det påstod att det skulle bli ”fullständig katastrof” med ett regerings­skifte!

Men Max har bara utvecklats positivt under det rödgröna styret. Omsättningen växer, nya restauranger öppnas och det anställs ny personal.

På Max hemsida läser jag att bolaget numera har en omsättning på 2,6 miljarder kr, hela 112 restauranger och har ökat till cirka 4500 anställda.

Uppenbarligen går det att driva hamburgerrestauranger även i Stefan Löfvens Sverige.

Även det privata näringslivet tycks ha glädje av att staten investerar mer i infrastruktur, utbildning, polis och offentlig service.

Jag säger inte att Sverige hösten 2017 saknar bekymmer.

Det finns alltjämt sociala och regionala klyftor.

Tillståndet i Biskopsgården, Rosengård och andra utsatta förortsområden förskräcker och kräver extraordinära insatser.

Men den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden och de goda statsfinanserna gör det lättare att hantera dessa och andra samhällsproblem.

Sverige befinner sig i ett betydligt gynnsammare läge än de flesta andra europeiska länder.