Svar från Lars O. Nilsson:

Var har Erik Lundström(L) befunnit sig de senaste 26 åren? Han tycks tro att Ryssland styrs av kommunister. Det socialistiska Sovjetunionen upphörde 1991, men det imperialistiska USA fortsätter sin krigspolitik i hela världen.Nu upprättar USA:s krigsorgan Nato hela tiden nya baser längs Rysslands och Kinas gränser. Samtidigt bedriver USA direkt eller indirekt krig i många andra länder som Irak, Libyen, Afghanistan, Jemen, Syrien med flera. Dessutom hotas en mängd andra aom Venezuela, Iran och Nordkorea.

Jag och många fler är motståndare till svenska eftergifter till NATO.Vi anser att Sverige bör riva upp det Värdlandsavtal som ingicks i maj 2016,som innebär bland annat att USA/NATO kan starta och bedriva krig från svenska baser.Vi vill istället upprätta alliansfrihet som håller vårt land utanför öst och väst. Sverige bör ha ett demokratiskt folkförsvar med allmän värnplikt, ett försvar som inte kryper in i någon stormakts famn.

Sedan lite om Erik Lundströms vanföreställningar om andra världskriget. Han tycks tro att Sovjetunionens hjältemodiga seger över Hitler-Tyskland berodde på leveranser över Norra Ishavet. En gammal myt från kalla kriget. Sanningen är ju att det mesta av kampen mot Hitler skedde på östfronten där 85 procent av de nazistiska förlusterna skedde. De sovjetiska folken fick offra oerhört mycket. Dessa uppoffringar påverkade senare historia.

Lars O. Nilsson

Svar från Bertil Bartholdson (V):

Erik Lundström beskriver den ökade militära spänningen i Europa som en kamp mellan kommunism och demokrati. Man kan undra om han har sovit de senaste 26 åren.

Sovjetunionen upplöstes 1991 och samma år upplöstes även Warsawapakten. Denna militärpakt var motpolen till NATO under det kalla kriget och den finns inte kvar. Flera av de forna Warszawapaktsländerna är för övrigt medlemmar i Natoidag.

Putin-regimen i Ryssland är allt annat än kommunistisk. Det är en nationalistisk och socialkonservativ regim långt ut på högerkanten. Med svenska mått skulle jag placera Putin politiskt till höger om moderaterna och KD, kanske närmast SD. I Ryssland sitter vänsteranhängare i fängelse idag.

Den militära spänningen mellan NATO och Ryssland är idag i första hand geopolitisk och inte ideologisk. Den handlar om kontroll över territorier, främst de nya stater som tidigare ingått i det ryska imperiet. I förlängningen handlar det också om att väst vill komma åt de enorma mängder råvaror som Ryssland kontrollerar idag, inte minst i Arktis.

Alla Nato-länder är heller inte demokratier. NATO:s näst största armé finns i Turkiet, där demokrati och yttrandefrihet sitter än trängre än i Ryssland.

Idag rustar båda sidor upp. Det är illa och det ökar krigsrisken. Rysslands militärövningar ökar också krigsrisken. Men det är USA som tillåts att placera ut sina Patriotrobotar och öva med Apachehelikoptrar på Gotland.

Vi ska komma ihåg att Nato-ländernas sammanlagda militära kapacitet är långt högre än Rysslands. Och Natos militärutgifter är mer än tio gånger högre än Rysslands, dessutom ligger Nato teknologiskt före. Men både Ryssland och USA har var för sig kapacitet att ödelägga hela planeten med sina kärnvapen.

Det enda rimliga sättet att öka säkerheten för oss är att bryta den onda spiralen av upprustning. Ingen sida kan skapa säkerhet genom att öka de militära hoten mot den andre. Trygghet och säkerhet skapas genom att minska de militära hoten och lösa konflikter med fredliga medel. Vi behöver istället bygga mellanfolkliga kontakter och lägga gemensamma resurser på framtida hot varav det största är klimatförändringarna.

Bertil Bartholdson,

Vänsterpartiet Luleå